Healing

Healing, fjernhealing, beinjustering, tannhealing, blodstemming, dyrehealing.

Verdens eldste helbredelse. Healing er mer studert og dokumentert enn alternativmedisin.

Vi er alle frittstående individer som fabrikkerer vår egen personlige virkelighet. Derfor har folk forskjellige meninger om mangt og mye, ikke minst om Healing. Problemet er at såfremt vi kun holder oss til vårt eget personlige synspunkt, aldri vil bli i stand til å oppfatte alltings sanne natur.

Det er ikke Healeren som helbreder. Healeren er et medium, en kanal for helbredende energier. Noen mennesker som har en sympatisk natur, og som har naturlige energikilder, kan være ubevisste Healere. Men det er langt flere som ubevisst tapper av andres energier. Det er flyten av energi i kroppen som avgjør hvor frisk du er. Med Healing forsøker man å løse opp blokkeringer for å gjenopprette den naturlige energibalansen.

Det er mange som kan lære Healing, men ikke alle har talent for det. Som å spille piano. Det kan mange, men bare noen få blir konsertpianist.

Healing er ikke et terapeutisk system, men en naturlig prosess som følger bestemte lover. En persons tro er ikke serlig grunnfestet hvis den skal bekreftes av mirakler, og vedkommende besitter ikke verken forståelse eller kjærlighet, hvis han kun kan akseptere en religion.

Tro og tvil spiller ingen rolle. Ingen religion kan gjøre krav på Healing. Det har vært utøvd i hele menneskehetens historie, innen alle religioner og alle kulturer.

Sann Healing kan ikke skade, og selv om behandlingen ikke endrer sykdomsbildet vil pasienten få bedre livskvalitet, og være i bedre stand til å takle sin situasjon.

Den virksomme faktor i Healing har sin egen intelligens. Energien tilstreber alltid å gjenopprette helse og helhet og aldri virker skadende på den levende organisme.

Feilslått Healing kan ha flere årsaker. Pasienten og Healeren kan være inkompatible, ikke forenlig, så det er umulig å etablere en passende kanal for Healingkraften. I sånne tilfeller kan man prøve mer enn en Healer. Hvis alt slår feil, kan tilstanden være uopprettelig, eller pasientens karma eller skjebne så fastlagt, at den ikke lar seg endre.

Dyr og små barn har lettere for å motta Healing. De er helt nøytrale, har ingen motforestillinger. Noen er så materialistiske og mekanisk innstilt at de nekter å akseptere det de selv ikke forstår. Dette kan virke som en psykologisk sperre. Den menneskelige hjerne er som en datamaskin. Det du programmerer inn, blir der til du omprogrammerer.

Det er når vi er i en krisesituasjon at vi er mest mottagelig for uventet hjelp.

Det ville i høy grad være uvitenskapelig å avfeie det vi ser og erfarer som ikkeeksisterende.

Det er mye som er vanskelig å akseptere før man har erfart det. Men tenk om vi ikke skulle akseptere annet enn det vi kjenner til. Tenk om vi ikke hadde hatt noen oppdagelsesreisende, noen som torde å begi seg ut i det ukjente. Hvis vi går en del år tilbake i tiden, så var det mye de den gang lo av, som vi i dag vet ikke er noe å le av. Det er viktig å være åpen overfor det vi ikke kjenner, det ville jo være merkelig om vi er den siste generasjon, den som kjenner til og vet alt som er å vite!Praktisk informasjon:

Adresse: Arnstadåsen 6
N-7510 Skatval
Norge

A-medlem Det Norske Healerforbund
Org. no. 983 782 663

Webside: www.borntoheal.com
E-mail: mail@borntoheal.com

Back to Top