De vanligaste frågorna

Här har jag samlat de vanligaste frågorna som ställts och svaren till dessa.

De vanligaste frågorna

 1. Måste man tro på healing för at få hjälp?
 2. Ska man känna att det verkar?
 3. Vilka reaktioner kan man förvänta sig?
 4. Hur många behandlingar ska man ta?
 5. Hur många blir hjälpta av healing?
 6. Vilka besvär kan man få hjälp med?
 7. Är det några biverkningar?
 8. Blir du trött av att utföra healing?
 9. Är det bättre att ta behandling tidigare på dagen framför senare på dagen?
 10. Måste du koncentrera dig när du ger healing?
 11. Hur ofta bör man ta behandling?
 12. Kan man ta behandlingar om man är gravid?
 13. Kan du behandla små barn och djur?
 14. Hur är det med kroniska plågor?
 15. Många skeptiker säger att det inte finns några bevis för att healing har någon effekt. Vad säger du om det?
 16. Kan alla bli en healer?
 17. Kan alla lära sig healing?
 18. Jag har hört att en healer inte kan hjälpa sig själv eller sina närmsta, stämmer det?
 19. Vad är orsaken till att några inte blir friska?
 20. Verkar healing bättre på yngre än på äldre?
 21. Måste man komma till dig för att stoppa blödningar?
 22. Måste man sluta med att ta medicinerna när man börjar hos dig?
 23. Måste du hålla händerna där besvären/smärtan sitter?
 24. Varför är inte healing erkänt av läkarkåren?
 25. Det finns många erbjudanden om healingkurser och jag undrar om det finns någon mening med att ta en sådan?
 26. Hur ska man kunna skilja på en seriös och en oseriös healer?

Answer 1:

Måste man tro på healing för att få hjälp?

- Nej, det behöver man inte. Både djur och små barn mottager healing och de har inte utvecklad tro i det fallet.

Back to Top

Answer 2:

Ska man känna att det verkar?

- Det är ingen förutsättning att man ska känna av något under behandlingen.  Reaktioner kan komma i efterhand. Det är mest vanligt att eventuella reaktioner kommer och går inom tre dygn. De flesta känner av det minst första gången och sedan mer allt eftersom.

Back to Top

Answer 3:

Vilka reaktioner kan man förvänta sig?

- Följande reaktioner kan uppstå:

Varma och kalla strömningar i kroppen, pirrningar, stickningar och domningar kan förekomma. Man kan känna sig tung, lätt, må dåligt, yr, illamående, väldigt trött, slapp och slö eller full av energi. Man kan även känna av spontana rörelser (tränger en forklaring?) och känslomässiga reaktioner som skratt och gråt. Det kan hända att man får feber, kräkningar, utslag, svullnad, helt eller delvis. Vissa kan få en kraftig utrensning genom urin och avföring. De som har använt sig av mycket mediciner kan kan känna att de luktar kemikalier om urinen efteråt. Några märker reaktioner  under behandlingen och andra efteråt, kanske en dag eller två efter.

Obehagliga reaktioner brukar försvinna inom tre dygn i de flesta fall.
Reaktionerna följer inte ett speciellt mönster utan det är helt individuellt och kan variera från gång till gång. De flesta känner av det som minst under den första gången och mer allt eftersom. Några känner ingenting men det behöver inte betyda att ingen energiöverföring har skett. Dagen efter kan smärtan eller de besvär man har kan vara helt borta eller minskat avsevärt. Hos enskilda individer kan resultatet av den helande processen märkas först efter några veckor eller måhända någon månad.

Vissa individer kan känna en tillfällig försämring av tillstånden omedelbart efter behandlingen.  Detta är inte en "biverkning" utifrån ett medicinskt perspektiv utan en naturlig svarsreaktion på att kroppen egna helandeprocesser satt i gång.

När man får healing är det som att köra en film baklänges. Till en början behöver du inte mycket beröring men kan känna av att sjukdomsbesvären skiftar karaktär. Många får symptom och besvär som de har haft förut men i omvänd ordning. Detta på grund av att healing påverkar det som är orsaken till besvären och inte behandlar symtomen. Ju längre tid du har haft besvären desto djupare sitter det.

Fyra veckor eller 20 distansbehandlingar bör man pröva innan man eventuellt tänkte sluta om man inte är helt bra innan dess. Om man innan 20 behandlingar menar och märker att man känner en form av förändring eller att man blivit bättre som kan kopplas till behandlingen bör man fortsätta. En sådan förändring behöver inte nödvändigtvis kännas som en förbättring utan många kan känna en försämring till att börja med. Detta för att healingenergin arbetar sig ner genom olika lager och löser upp blockeringar och "gamla minnen". Det kan också vara andra saker som skall lösas upp också. Det är därför många upplever reaktioner som är oväntade och på ställen som de inte har förväntat sig.

Man kan ha blockeringar på ställen utan att man nödvändigtvis känner till det. En annan sak är att dessa blockeringar skall ut på något sätt vilket kan göra att det "hänger upp sig" på andra ställen och kan det kan ge upphov till smärtor och besvär.

Många har erfarenhet av att de andra besvär som besvärar en som  kan vara helt andra än den man sökte för från början är de som försvinner först.  Detta sker för att jag inte kan styra energin till vissa speciella besvär utan tålmodigt behöver energin få arbeta sig igenom patientens personliga mönster. Det jag gör är att överföra energin och behandlar patienten som en enda helhet oavsett vilken diagnos läkaren kan ha ställt. Jag behandlar inte symptomen utan orsaken till det.

Vissa känner till att börja med en förbättring i allmäntillståndet och att de får mer energi att använda sig av medan andra kan känna det senare.

I många fall rör det sig om besvär som sitter riktigt hårt och det kan vara diskbråck, förskjutningar, låsningar, förkalkningar, ledgikt, psoriasis, cancer, MS,CP, hjärtproblem, benskörhet, psykiska besvär, kroniska och så kallade obotbara besvär tar ofta längre tid att få bukt med än akuta och lättare besvär. Bästa resultat får man om man håller på med behandlingen till dess att de olika reaktionerna upphört.

Det är bättre att ta en behandling för mycket  än en för lite för då är utsikterna för att man blir bra och håller sig bra mycket bättre.

Förvänta er inte speciella reaktioner. Gå in i behandlingen med ett öppet sinne och med en positiv inställning.

Hur många distansbehandlingar man behöver kan bero på fler faktorer :

* Hur mottaglig är man ( Det har inte med någon tro att göra)
* Hur sjuk man är
* Hur länge man varit sjuk
* Din personliga situation (hem, arbete).

Djur och små barn kan behandlas på samma sätt som en vuxen.

Back to Top

Answer 4:

Hur många behandlingar ska man ta?

- Fyra veckor eller 20 distansbehandlingar bör man pröva innan man eventuellt tänkte sluta om man inte är helt bra innan dess. Om man innan 20 behandlingar menar och märker att man känner en form av förändring eller att man blivit bättre som kan kopplas till behandlingen bör man fortsätta. Vissa kan bli friska bara efter en behandling. Det som tar längre tid är kroniska och långvariga besvär och akuta tar kortare tid.  Ju längre tid du har haft besvären desto djupare sitter de.

Back to Top

Answer 5:

Hur många blir hjälpta av healing?

- Det verkar ögonblickligen på ett fåtal och är helt verkningslös för 20%. För de resterande 80% verkar de fullt ut för de flesta och för resten kan de verka delvis.

Back to Top

Answer 6:

Vilka besvär kan man få hjälp med?

- Om du är en av de 80% som är mottaglig för healing så kan du få hjälp med både fysiska och psykiska besvär oavsett vilken diagnos du har fått.

Back to Top

Answer 7:

Är det några biverkningar?

- Den verksamma faktorn i healing har sin egen intelligens och energin eftersträvar alltid att återupprätta hälsa och helhet och kommer aldrig att skada den levande organismen. Det finns alltså inga biverkningar.

Back to Top

Answer 8:

Blir du trött av att utföra healing?

- Nej det blir jag inte. Jag använder mig inte av min egen energi utan fungerar som ett medium, en kanal, för den helande energin.

Back to Top

Answer 9:

Är det bättre att ta behandling tidigare på dagen framför senare på dagen?

- Det spelar ingen roll.  En del har trott att det har varit bättre att komma till mig tidigt på dagen så jag skulle vara som mest mottaglig och då tror de att de ska få mer av energin men det spelar som sagt ingen roll.

Back to Top

Answer 10:

Måste du koncentrera dig när du ger healing?

- Nej. Energin flyter bäst i stillhet . "Vara stilla mitt hjärta vara tyst min tunga, i tystnad talar själen i lugna stunder."

Back to Top

Answer 11:

Hur ofta bör man ta behandling?

- Det finns ingenting som heter överdosering i detta fall så man kan ta behandlingar så ofta man vill.  Generellt kan man säga att en gång i veckan är bra men gärna oftare. Om man tar det oftare märker man om det har någon påverkan och ju oftare man tar behandlingarna desto fortare blir man frisk. Människor som rest långväga brukar ta in på hotell och ta två behandlingar om dagen.

Back to Top

Answer 12:

Kan man ta behandlingar om man är gravid?

Ja, det kan man.  En del har positiva erfarenheter av det.  Förlossningar har gått bättre och de har återhämtat sig snabbare efteråt. Det har också haft en positiv effekt på barnet.

Back to Top

Answer 13:

Kan du behandla små barn och djur?

- Djur och små barn har lättare för att ta mot  healing eftersom de är neutrala och inte utvecklat några motföreställningar.  En del är så materialistiskt och mekaniskt inställda att de inte kan accpeptera det de inte förstår. Det är verkar som en psykologisk spärr.  Den mänskliga hjärnan är lik en datamaskin för det du programmerar in stannar kvar där tills du omprogrammerar.

Back to Top

Answer 14:

Hur är det med kroniska plågor?

- Kroniska så kallade obotbara besvär kan med fördel behandlas med healing precis som akuta och kortvariga besvär. Det tar i regel bara längre tid för att få bukt med de långvariga besvären och man bör därför ha tålamod.

Back to Top

Answer 15:

Många skeptiker säger att det inte finns några bevis för att healing har någon effekt. Vad säger du om det?

- Var och en uttalar sig utifrån sin egen kunskapsnivå . Dokumentation finns i massor för den som inte vänder sig bort.

Back to Top

Answer 16:

Kan alla bli en healer?

- Nej, det är inte alla som har förutsättningarna för att bli en healer och det är inte heller alla som ägnar sig åt att utföra en sådan uppgift.

Back to Top

Answer 17:

Kan alla lära sig healing?

- Alla kan lära sig teorin om healing precis om man kan lära sig andra saker. Men healing är inte ett terapeutiskt system som andra terapiformer. För att kunna utföra healing med goda resultat måste man ha en medfödd begåvning. Alla kan lära sig att spela piano men det är bara få som blir en konserpianist och det är detsamma med healing.

Back to Top

Answer 18:

Jag har hört att en healer inte kan hjälpa sig själv eller sina närmsta, stämmer det?

- En healer borde kunna hjälpa sig själv och sina närmaste. Varför skulle man inte kunna göra det? Men det är ingen självklarhet att en healer botar sig själv och sina närmaste för varje litet problem.  Detsamma gäller för oss som för andra individer att det hjälper c:a 80% och för 20% förblir det verkningslöst. Kanske är det ett förutbestämt öde.

Back to Top

Answer 19:

Vad är orsaken till att några inte blir friska?

- Att healingen slagit fel kan ha fler orsaker. Patienten och healaren kan vara inkompatibla, passar inte ihop, och då är det omöjligt att skapa en passande kanal för healingkraften. Vid sådana tillfällen kan det vara bra att pröva mer än en healer. Om allt slår fel kan tillståndet vara obotligt och patientens karma eller öde kan vara så fastlagt att det icke går att förändra.

Back to Top

Answer 20:

Verkar healing bättre på yngre än på äldre?

- Djur och små barn har lättare för att mottaga healing. Äldre människor kan få lika bra hjälp men det tar i regel något längre tid och fler behandlingar. De har lätt för att samla på sig slaggprodukter med åren och slarvar man med "servicen" tar det längre tid.

Back to Top

Answer 21:

Måste man komma till dig för att stoppa blödningar?

- Nej, det kan jag behandla på distans. Ring mig eller be någon annan att kontakta mig.

Back to Top

Answer 22:

Måste man sluta med att ta medicinerna när man börjar hos dig?

- Nej, det måste du inte. Medicineringen ska du överlåta till läkaren. Men du ska också använda dig av sunt förnuft. I en del fall kan man trappa ned på vissa mediciner i takt med att man blir bättre.

Back to Top

Answer 23:

Måste du hålla händerna där besvären/smärtan sitter?

- Orsaken till smärtan kan sitta på ett helt annat ställe än där smärtan är. Energin strömmar igenom hela kroppen även om jag håller på ett ställe. Den verksamma faktorn i healing har sin egen intelligens och energin eftersträvar att återupprätta hälsa och helhet och verkar aldrig skadande för den levande organismen.

Back to Top

Answer 24:

Varför är inte healing erkänt av läkarkåren?

- Prestige. Många läkare menar att de har patent på sanningen. De De påstår att det inte finns något bevis på att healing har en verkan. Bevis finns för den som inte stänger ögonen för det. Var och en uttalar sig utifrån sin egen kunskapsnivå. Du ser inte luften du andas in heller men kan inte sluta att andas ut för den sakens skull.

Back to Top

Answer 25:

Det finns många erbjudanden om healingkurser och jag undrar om det finns någon mening med att ta en sådan?

- Healing är baserad på en medfödd förmåga och inte på teoretisk kunskap.  Det är dock positivt med en healingkurs då det ger en bättre förståelse och man lär sig enkla tekniker som man kan använda på sig själv och på sina närmaste.  Men det är långt ifrån det och till att praktisera healing yrkesmässigt. Det är det inte alla som bryr sig om.

En del kan se det som lättförtjänta pengar och för därmed många ovetande och godtrogna bakom ljuset.  Dessa kan hjälpa en del med lätta besvär men lurar många.  De som inte får hjälp där kan säga att de prövat på healing och är inte mottagliga för en riktigt behandling och låter bli att söka upp en seriös healer.

Några av dessa "healare" gör detta medvetet andra tror sig att de är en healer efter att ha gått en eller flera kurser.  Så enkelt är det dock inte. Om du har en healingförmåga ligga latent kan det komma att bli aktiv allt eftersom som du får mer förståelse för healing. Det är dessvärre en del som tappar verklighetsförankringen.

Back to Top

Answer 26:

Hur ska man kunna skilja på en seriös och en oseriös healer?

- Man kan inte dra alla över en kam utan den enskilde bör värderas efter bästa förmåga. En healare är starkare och andra svagare. Det är säkrast att man har fått rekommendationer från andra som varit där tidigare.  De som driver olika andra terapiformer utöver healingen kan vara osäkra på deras egen förmåga.  I vissa fall kan terapiformerna verka kompletterande men det är inte smart att blanda dem för mycket.  Det finns människor som utger sig för att vara en healer men som varken förstått djupet i healingens filosofi och inte heller fått träning nog i att utföra healing.

Sedan har vi de rena svindlarna som utnyttjar människor som är ensamma eller i nöd. De använder sig av alla möjliga märkliga titlar och går ut i reklam med att de kan lösa alla slags problem och hänger upp diplom på diverse kurser de genomgått.

Det förargliga är att dessa människor svärtar ner och missbrukar healingen. Ett annat problem med falska healare är att healing kommer att blandas ihop med begrepp som det övernaturliga.  Healing är inte övernaturligt utan en naturlig process som följer sina egna lagar.

Patienter och anhöriga bör vara kritisk mot healer som lovar kurer, som försöker påverka patientens val av behandling eller som tar ut orimligt höga avgifter.

Back to Top