Distanshealing

 

Distansbehandling är bäst att det utförs dagligen och patienten/klienten behöver inte veta när detta sker. Han/hon behöver inte alls behöva känna till det då en annan person kan be om distansbehandling för vidkommande. Behandlingen har samma effekt hur som helst.

Om du efter hand märker reaktioner  och/eller en förändring är det tecken på att du är mottaglig för behandling. Då bör du fortsätta behandlingen tills dess att reaktionerna upphör för att du kommer att ha olika reaktioner i kroppen så länge du har en sjukdom i kroppen. Du kan få liknande reaktioner vid distanshealing som vid ett fysiskt möte.

Reaktioner och förändringar i sjukdomsbilden kan inträffa snabbt hos en del och efter flera dagar eller veckor hos andra. Vissa upplever en spontanläkning.

Här kommer en summering av de vanligaste reaktionerna som man kan få under och /eller efter en healingbehandling.

Följande reaktioner kan uppstå:

Varma och kalla strömningar i kroppen, pirrningar, stickningar och domningar kan förekomma. Man kan känna sig tung, lätt, må dåligt, yr, illamående, väldigt trött, slapp och slö eller full av energi. Man kan även känna av spontana rörelser (tränger en forklaring?) och känslomässiga reaktioner som skratt och gråt. Det kan hända att man får feber, kräkningar, utslag, svullnad, helt eller delvis. Vissa kan få en kraftig utrensning genom urin och avföring. De som har använt sig av mycket mediciner kan kan känna att de luktar kemikalier om urinen efteråt. Några märker reaktioner  under behandlingen och andra efteråt, kanske en dag eller två efter.

Obehagliga reaktioner brukar försvinna inom tre dygn i de flesta fall.
Reaktionerna följer inte ett speciellt mönster utan det är helt individuellt och kan variera från gång till gång. De flesta känner av det som minst under den första gången och mer allt eftersom. Några känner ingenting men det behöver inte betyda att ingen energiöverföring har skett. Dagen efter kan smärtan eller de besvär man har kan vara helt borta eller minskat avsevärt. Hos enskilda individer kan resultatet av den helande processen märkas först efter några veckor eller måhända någon månad.

Vissa individer kan känna en tillfällig försämring av tillstånden omedelbart efter behandlingen.  Detta är inte en "biverkning" utifrån ett medicinskt perspektiv utan en naturlig svarsreaktion på att kroppen egna helandeprocesser satt i gång.

När man får healing är det som att köra en film baklänges. Till en början behöver du inte mycket beröring men kan känna av att sjukdomsbesvären skiftar karaktär. Många får symptom och besvär som de har haft förut men i omvänd ordning. Detta på grund av att healing påverkar det som är orsaken till besvären och inte behandlar symtomen. Ju längre tid du har haft besvären desto djupare sitter det.

Fyra veckor eller 20 distansbehandlingar för man pröva innan man eventuellt tänkte sluta om man inte är helt bra innan dess. Om man innan 20 behandlingar menar och märker att man känner en form av förändring eller att man blivit bättre som kan kopplas till behandlingen för man fortsätta. En sådan förändring behöver inte nödvändigtvis kännas som en förbättring utan många kan känna en försämring till att börja med. Detta för att healingenergin arbetar sig ner genom olika lager och löser upp blockeringar och "gamla minnen". Det kan också vara andra saker som skall lösas upp också. Det är därför många upplever reaktioner som är oväntade och på ställen som de inte har förväntat sig. Man kan ha blockeringar på ställen utan att man nödvändigtvis känner till det. En annan sak är att dessa blockeringar skall ut på något sätt vilket kan göra att det "hänger upp sig" på andra ställen och kan det kan ge upphov till smärtor och besvär.

Många har erfarenhet av att de andra besvär som besvärar en som  kan vara helt andra än den man sökte för från början är de som försvinner först.  Detta sker för att jag inte kan styra energin till vissa speciella besvär utan tålmodigt behöver energin få arbeta sig igenom patientens personliga mönster. Det jag gör är att överföra energin och behandlar patienten som en enda helhet oavsett vilken diagnos läkaren kan ha ställt. Jag behandlar inte symptomen utan orsaken till det.

Vissa känner till att börja med en förbättring i allmäntillståndet och att de får mer energi att använda sig av medan andra kan känna det senare.
I många fall rör det sig om besvär som sitter riktigt hårt och det kan vara diskbråck, förskjutningar, låsningar, förkalkningar, ledgikt, psoriasis, cancer, MS,CP, hjärtproblem, benskörhet, psykiska besvär, kroniska och så kallade obotbara besvär tar ofta längre tid att få bukt med än akuta och lättare besvär. Bästa resultat får man om man håller på med behandlingen till dess att de olika reaktionerna upphört.
Det är bättre att ta en behandling för mycket  än en för lite för då är utsikterna för att man blir bra och håller sig bra mycket bättre.

Förvänta er inte speciella reaktioner. Gå in i behandlingen med ett öppet sinne och med en positiv inställning.

Hur många distansbehandlingar man behöver kan bero på fler faktorer :

* Hur mottaglig är man ( Det har inte med någon tro att göra)
* Hur sjuk man är
* Hur länge man varit sjuk
* Din personliga situation (hem, arbete).

Djur och små barn kan behandlas på samma sätt som en vuxen.

Jag utför även enstaka distansbehandlingar om det önskas.

För beställning av distanshealing vänligen gå till kontaktformuläret, klicka här:

Om du kan skicka en bild till mig kan det vara till fördel.

 

Back to Top