BORN TO HEAL!

 

Halvard er en naturlig intuitiv healer med medfødte evner. Han oppdaget disse evnene omkring 1980 etter at han begynte å praktisere yoga og meditasjon. Sommeren 1982 hadde han så mange klienter at han måtte gjøre et valg, fortsette å jobbe på fabrikken der han jobbet eller healing på heltid. Han valgte healing på heltid siden han følte det var hans misjon i livet. Han følte at han ble født til å helbrede. Han har siden 1982 praktisert healing og fjernhealing på heltid.

For å være en god healer for andre må du være i god balanse både fysisk og mentalt. Han ble overbevist om sine evner etter å ha behandlet seg selv og noen arbeidskolleger. De første årene fra 1980 fikk han åndelig veiledning, åndelige venner viste ham bilder og fortalte ham hvilke ferdigheter han hadde og hva han skulle gjøre. På grunn av sitt omfattende healing arbeide med mange klienter og lange dager, ble hans energiske vibrasjoner svært høye allerede på 1980-tallet, og dette er grunnen til at hans fjernhealing er så effektiv.

Han kan lett sette seg selv i en meditativ tilstand for å høyne sine energier noe som er nødvendig for at healing skal finne sted. Han bruker ikke sine egne energier men han er et medium, en kanal mellom klienten og den åndelige verden. Flere personer som er følsomme for energier har rapportert at hans fjernhealing har føltes likedan som healing in persona.

Han utfører fjernhealing, åndelig helbredelse som inkluderer Reiki Healing, Reconnective Healing, Chakra balansering, healing av dyr, steder og tidligere hendelser.

Åndelig Healing foregår på det åndelige plan og inneholder alle de andre healing former og mye mer.

 

Her kan du lese om reaksjoner

Her finner du historien

 

Healing er behandling av hele mennesket

Å være healer vil si å stille seg til rådighet for de åndelige energiene, og la dem virke gjennom en selv til nytte for de syke og lidende. Jeg er en kanal. Jeg helbreder ikke, det er det de åndelige energiene som gjør. Når de får virke fritt, kan alt skje, også mirakler.

Behandling av fysiske og psykiske, kroniske og akutte plager, uten å etterlate bivirkninger. Å løse opp blokkeringer for å skape balanse. Energiene tilstreber alltid å gjenopprette helse og helhet, og aldri virke skadende på den levende organisme.

Healing - Fjernhealing - Beinjustering - Tannhealing - Blodstemming - Dyrehealing - Rensing av hus og steder

Jeg har lang erfaring med å benytte healing på:

- rygg- og nakkeplager
- hodeplager
- hormonforstyrrelser
- barnløshet
- sirkulasjonsplager
- mage- og fordøyelsesplager
- allergiplager
- luftveisplager
- muskelplager

-nedsatt immunforsvar
- tretthet/mangel på energi
- idrettsskader
- smertetilstander
- psykiske og fysiske plager
- akutte og kroniske
- og for om mulig å redusere bivirkninger ved medisinsk behandling som for eksempel stråling og cellegiftbehandling.

 

Er du usikker kan du be om mer informasjon før du bestemmer deg ved å klikke her:

Hva mine klienter kan fortelle!

 

 
# Force HTTPS RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]